Skupinové kurzy

Španělština Ostrava – skupinové kurzy. Naučte se španělsky v malých skupinách, kde se rozptýlí pozorost lektorky (i cena kurzovného) a vždy bude legrace, ale zároveň se úplně neschováte, protože na kurzu budou běžně tak 4 osoby. Učíme se v Ostravě-Výškovicích.

Při výuce španělštiny vždy kladu důraz na komunikaci a zautomatizování jazyka ve frázích. Snažím se jej tedy učit přirozeně, jako byste španělštinu odposlouchávali přímo v andaluských uličkách. Základem pro výuku jsou mi učebnice Nuevo Ven, které kombinuji s Aventurou podle potřeb studentů. Učebnice nám ale je jen oporou a nelimitujeme se jen na spoustu gramatických cvičení (spíše jich ubíráme), nýbrž hlavně konverzujeme a zkoušíme různé praktické životní situace. A u toho se zaručeně nasmějeme. Na kurzech se učíme hlavně komunikativní španělský jazyk, kterým se rychle domluvíte, a učíme se španělštinu používat aktivně a zautomatizovaně, nikoli jen ve formě doplňovaček s možnostmi a, b, c, d. Více než naučit Vás různé časy a přímé a nepřímé předměty si kladu za cíl Vás naučit komunikovat v různých situacích (objednání jídla v restauraci, žádosti v hotelu, hledání benzinové stanice, flirtování atd).

Na rozdíl od jazykových škol nemáme striktně stanoveno, že za celý školní rok probereme polovinu učebnice. Nebudu hnát dopředu a dělat Vám v hlavě větší a větší guláš, pokud nebudete rozumět probraným lekcím.

V kurzech je vždy maximálně 7 osob.


Aktuálně žádné skupinové kurzy neprobíhají – pouze soukromé lekce. Ale pokud Vás bude 4 a víc, ráda Vám skupinový kurz vytvořím.

Podmínky

  • Při zrušení nebo neotevření kurzu se již uhrazené kurzovné vrací, pokud jej student nechce využít na jiný kurz (vč. kurzů flamenca)
  • Kurz se otevře, pokud minimálně 4 přihlášení uhradí zálohu. Maximální počet studentů na lekci je 7.
  • V případě nedostatečné naplněnosti kurzu je studentovi nabídnuta stejná úroveň individuální formou výuky ve stejném čase.
  • Pokud se student nemůže účastnit výuky vlastní vinou, nepřísluší mu za takovouto absenci náhrada ani kurzovného, ani lekce.
  • Pro rezervaci místa v kurzu je nutné dopředu uhradit přinejmenším zálohu ve výši 500 Kč. Zbytek kurzovného je možné zaplatit na první lekci hotově, potažmo též převodem. Pokud není uhrazena záloha či celé kurzovné do týdne po přihlášení, rezervace místa v kurzu zaniká.
  • Pokud se lektorka nemůže dostavit na hodinu, informuje studenty a lekce bude nahrazena prodloužením několika lekcí nebo přidáním extra výuky na konec kurzu.

Přihlášky

Pokud máte zájem o některý z kurzů, vyplňte prosím následující (nezávazný) objednávkový formulář, kde do poznámky uveďte, jakého kurzu se chcete účastnit. Obratem Vám potvrdím, zda je v kurzu volné místo a vyzvu Vás k zaplacení zálohy. Pro komunikaci můžete využít i e-mail nebo volejte na +420 608 631 963.

Těším se na setkání s Vámi a věřím, že i na Vás se mi podaří přenést své nadšení pro španělskou kulturu a že Vás co nejvíce naučím.

Aneta Suchomelová